Jak wygląda sesja?

Sesja terapii bioenergetycznej łączy rozmowę i działania fizyczne. Każda sesja jest inna, zależy to od potrzeb i specyfiki klienta.
Ćwiczenia obejmują powiększanie świadomości ciała, pogłębianie oddechu, uwalnianie napięć, zwiększanie kontaktu z ziemią poprzez stopy i nogi oraz wyrażanie emocji.
Rozmowa pozwala zintegrować doświadczenia z ciała i zrozumieć warunki w jakich powstały i działają fizyczne napięcia i blokady.